GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDAN DUYURULMUŞTUR

1. Değiştirilmiş şekli ile 59/2000 sayılı Askerlik Yasası gereği, 2003 doğumlu erkek KKTC vatandaşları, 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren askerlik çağına girmişlerdir.

2. Son yoklamaları, 01-10 Şubat 2021 tarihleri arasında (her iki tarih dâhil) 08.30-13.00 saatleri arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde (Lefkoşa) yapılacaktır.

3. Yükümlüler kendilerine teslim edilen çağrı pusulalarında belirtilen tarihlerde ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde (Lefkoşa) son yoklamaya katılacaklardır.

4. Her ne sebeple olursa olsun bugüne kadar yoklamaya hiç katılmamış veya henüz yurt ödevini yapmamış olan 2003 ve daha yaşlı doğumlu, askerlik ertelemesini yaptırmayan KKTC ve çift uyruklu yükümlüler bu yoklamaya katılmak zorundadırlar.

5. Yükümlülerin ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde yapılacak olan son yoklamaya :

   1. a. KKTC kimlik kartı ve fotokopisi.
   b. T.C. kimlik kartı fotokopisi ve T.C. Nüfus Kayıt Örneğinin Aslı (çift uyruklular için),
   c. KKTC yurttaşlık belgesi ve fotokopisi (çift uyruklular için),
  1. ç. KKTC doğum kayıt belgesi (aslı),
  1. d. Lise ve dengi okul öğrencileri için okul müdürlüklerinden alacakları öğrenci belgesi,
  1. e. Lise ve dengi okul mezunu olanların diploma fotokopisi ve üniversite / yüksekokul öğrencileri için KKTC Milli Eğitim Bakanlığından onaylı öğrenci belgesi,
  1. f. Sürüş ehliyeti olanlar sürüş ehliyeti ve fotokopisi,
  1. g. 5 adet pul resim (2.5 x 3.2 cm. ebadında),
  1. ğ. İkametgah Belgesi,
  1. h. Sağlık problemi olanların raporları ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

6. Son yoklamaya gelenlerin, Covid-19 pandemi tedbirlerine uygun hareket etmeleri, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri, maske takmaları ve kendilerine tebliğ edilmiş olan son yoklama çağrı pusulalarında belirtilen randevu gün ve saatine uymaları önem arzetmektedir.

7. Yükümlülere gerekli duyuru ve tebligatlar, köy ve mahalle muhtarlıkları tarafından yapılmış olup radyo, televizyon ve yazılı basın yoluyla yapılan bu duyurular değiştirilmiş şekli ile 59/2000 sayılı Askerlik Yasası’nın 25’inci maddesi gereğince yükümlülere yazılı tebligat yapılmış gibi kabul edilecek ve duyurulara rağmen meşru bir özrü olmaksızın yoklamaya katılmayanlar, yoklama kaçağı suçunu işleyecekleri için haklarında yasal işlem yapılacaktır.

8. Yükümlüler bu duyuru metnine ve konuyla ilgili daha fazla bilgiye www.mucahit.net internet adresinin ana sayfasından ulaşabileceklerdir.

Önemle duyurulur.

ASAL VE SEFERBERLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon Numaraları 03922271275, 03922272007, 03922289235 ve 03922271947
Belgegeçer No. 228 6663
E-Mail asal@guvkk.net