Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilciliği 25 Temmuz 1997 tarihinde hizmete girmiştir. Şu anda Temsilciliğimizde KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan görevli bir Temsilci ile bir Temsilci Yardımcısı yanında, yerel personel olarak bir Mutemet, bir sekreter ve bir şoför görev yapmaktadır.

KKTC Bakü Temsilciliği’nin başlıca görevleri:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve yurttaşların menfaatlerini korumak, geliştirmek ve konsolosluk işlemlerini yürütmek;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yasalarının gösterdiği yurttaşlık, askerlik, noter tasdik, öğrenci işleri ile ticari, mali ve diğer ilgili işlemleri yapmak;

Yabancılara yönelik vize işlemlerini yürütmek ve vize ita etmek;

Azerbaycan Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki siyasi, ticari, kültürel ve turistik ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak;

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından verilecek tüm talimatları yerine getirmek.